Skip to main content

Advertisement

Volume 16 Supplement 1

Meeting abstracts from the Annual Conference Clinical Genetics of Cancer 2017

Meeting abstracts

Międzynarodowa Konferencja „Genetyka Kliniczna Nowotworów 2017”- zadanie finansowane w ramach umowy 811/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę. International Conference „Clinical Genetics of Cancer 2017” - task financed under the agreement 811/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education designated for dissemination activities. The Supplement Editor declares no competing interests.

Szczecin, Poland21-22 September 2017

New Content Item

Edited by Jan Lubiński.

Annual Journal Metrics

Advertisement